کد خبر: 5107
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m73 / /

ترکیبی از ۴ ستاره

 

 

 

 

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

ترکیبی از 4 ستاره NGC6994 

2.8'

2500

9

20  53

-12  38

دلو