کد خبر: 5100
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / delphinus / dolphin / Del

نام یک صورت فلکی کوچک در نیمکره شمالی آسمان.این صورت فلکی در اواخر شهریور ماه به بهترین وضعیت رصدی در آسمان میرسد.ازصورتهای باستانی  بوده وهمیشه بشکل  یک دلفین تصور می شده است.دلفین همیشه  به عنوان دوست ونجات دهنده خدایان مطرح می شود.این صورت فلکی در سمت چپ صورت فلکی عقاب ودر زیر صورت فلکی دجاجه قرار دارد.برای یافتن صورت فلکی دلفین در آسمان، می توان ابتدا ستاره آلفای دجاجه (دنب) را پیدا کرد و سپس در 30 درجه ای جنوب آن و بین ستاره های آلفای عقاب (نسر طایر) و چهارگوش بزرگ اسب بالدار آن را یافت. با کمی تأمل می توان بدن کمانی شکل دلفین را با بخش بادبادکی ریز و همچنین دم آن را به سادگی تشخیص است.  

  

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

4         11

42"

 

 

BETA

 

4.5      11

28.8"

 

 

KAPPA

 

4.5       5

10.1"

 

 

GAMMA

 

6          8

0.9"

20  30

10   54

1   DELPHINI

 

5.5       9

1.6"

20  47

06   00

13   DEL

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

285.07   روز

7.6       13.8

میرا

20  14

09  05

R      DEL

277.75     "

8.3       12.4

میرا

20  43

17  05

S      DEL

4.8061    "

9.7       12.33

EA/SD

20  37

18  17

W    DEL

4.599535 "

10        11.8

EA/SD

20  43

13  56

RR   DEL

 

 

 

 

 

 

کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

12

1.2'

سحابی سیاره ای

20  15

12  42

NGC  6891

12

1.7'

سحابی سیاره ای

20  22

20  07

NGC6905 blue flash nebula

8.9

5.9'

خوشه کروی

20  34

07  24

NGC  6934

10.6

2.8'

خوشه کروی

21  01

16  11

NGC  7006

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

۲--نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی


منبع :www2.irib.ir/amouzesh

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/del/index.html