کد خبر: 5092
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Solar constant / /

آن مقدار از گرمای تشعشعی خورشید(در تمام طول موجها) که توسط یک سانتیمتر مربع از سطحی که عمود است بر مسیرپرتوها ودر فاصله متوسط یک واحد نجومی از خورشید قرار دارد دریافت می شود.

مقدار آن ۳۶۶/۱ کیلووات بر مترمکعب در بالای جو زمین بوده و به اندازه ۹/۶ درصد بدلیل تغییر فاصله زمین تا خورشید تغییر می کند.این مقدار انرژی معادل ۹۶/۱ کالری در دقیقه بر سانتی متر مکعب می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Sunlight