کد خبر: 5082
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m41 / /

این خوشه باز ستاره ای در فاصله ۴ درجه جنوب ستاره شعرای یمانی واقع شده است.شامل حدود ۱۰۰ ستاره بوده وحدود ۵۰ ستاره غول سرخ در میان آن به چشم می خورد.ابعاد این خوشه در حدود ۲۵ تا ۲۶ سال نوری است.درخشانترین ستاره آن از قدر ۷ و۲۰ ستاره درخشان تر از قدر ۱۰ دارد. این خوشه در آسمانی کاملا” صاف و تاریک حتی با چشم غیر مسلح قابل تشخیص است. اگر با دوربین دوچشمی به آن بنگرید نمایی زیبا از آن خواهید دید.

 

 

 

 

  برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس  زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/02/messier-41.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز  NGC2287

38'

2300

4.5

06  46

-20  44

کلب اکبر