کد خبر: 5081
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m39 / /

یک خوشه باز .خوشه های باز با نام خوشه های کهکشانی هم شناخته می شوند.اندازه بسیاری از آنها بزرگ است بنابراین در دوربین دو چشمی یا تلسکوپ با بزرگنمایی کم بهتر دیده می شوند.بعضی از خوشه های باز با چشم غیر مسلح هم دیده می شوند مانند خوشه پروین وخوشه قلائص.

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.ccvalg.pt/astronomia/enxames/enxames_abertos/m39.jpg

 

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز  NGC7092

32'

825

4.6

21  32

48  26

دجاجه