کد خبر: 5078
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m36 / /

یک خوشه باز جالب.شامل یک دوجین ستاره درخشان در پس زمینه  هاله ای از ستارگان کم فروغ.از آنجاییکه در زمینه کهکشان راه شیری قرار گرفته است تشخیص لبه آن شکل است.با کمک دوربین دو چشمی بهمراه دو خوشه M38  وخوشه M37  در یک میدان دید مشاهده می شود.سن آن تنها 30 میلیون سال است بنابراین در آن خبری از ستارگان غول قرمزنیست.

 

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/02/messier-36.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز  ngc1960

12'

4100

6.3

05  36

34  08

ارابه ران