کد خبر: 5076
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / m34 / /

یک خوشه باز ستاره ای که در آسمان تاریک با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است.بکمک دوربین دوچشمی یا تلسکوپ با بزرگنمایی کم بهتر دیده می شود.دارای 60 عضو است وچند ستاره دوتایی نیز در آن وجود دارد.یک ستاره دوتایی دیدگانی روشن هم در مرکز آن به چشم می خورد.این خوشه در همان جهتی که خوشه پروین وچند خوشه دیگر حرکت می کنند در حال حرکت است.

  

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/02/messier-34.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز  NGC1039

35'

1400

5.5

02  42

42  47

برساووشی