کد خبر: 5072
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / naiad / /

نام یک قمر کوچک از اقمار سیاره نپتون با قطر ۶۰ کیلومتر که در فاصله متوسط ۴۸۲۰۰ کیلومتری از سیاره قرار دارد. این قمر در سال ۱۹۸۹ توسط ویجر ۲ کشف شده است.