کد خبر: 5071
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / thalassa / /

نام یک قمر کوچک از اقمار سیاره نپتون با قطر ۸۰ کیلومتر که در فاصله متوسط ۵۰۱۰۰  کیلومتری از سیاره قرار دارد. این قمر در سال ۱۹۸۹ توسط ویجر ۲ کشف شد.