کد خبر: 5062
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / 105 / /

یک کهکشان بیضوی

 

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این کهکشان در کنار کهکشانهای همسایه اش به آدرس زیر مراجعه

نمایید:

http://www.ccvalg.pt/astronomia/galaxias/galaxias_elipticas/m105.jpg

  

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

کهکشان بیضوی   NGC 3379

2'

38000000

9.3

10  47

10  47

شیر