کد خبر: 5058
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / M101 / Pinwheel Galaxy /

یک کهکشان مارپیچی در صورت فلکی خرس بزرگ.با قدر دیدگانی 9/7 وقطر ظاهری 22 دقیقه قوسی .با کمک تلسکوپ هابل وبا استفاده از رابطه قدر-دوره تناوب مربوط به ستارگان متغییر قیفاووسی فاصله آن در حدود 3/8 مگاپارسک وقطر 50 کیلوپارسک برای آن محاسبه شده است.

 

  

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.jpl.nasa.gov/images/spitzer/20080721/A-M101-IRAC-MIPS-browse.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

کهکشان مارپیچی NGC 5457

22'

27000000

7.9

14  03

54  21

دب اکبر