کد خبر: 5045
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / rosalind / /

نام یک قمر کوچک از اقمار اورانوس با قطر ۴۸ کیلومتر که درفاصله متوسط ۶۹۵۲۰ کیلومتری از مرکز اورانوس قرار دارد.