کد خبر: 5044
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / belinda / /

نام یکی از اقمار کوچک اورانوس با قطر ۶۸ کیلومتر که درفاصله متوسط ۷۴۶۶۰ کیلومتری ازمرکز سیاره قرار دارد. در سال ۱۹۸۶ توسط ویجر ۲ کشف شد.زمان چرخش به دور سیاره اورانوس ۶۲۴/۰ روزاست.