کد خبر: 5043
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Event horizon

افق رویداد

/ / / Event horizon / /

مرز یک سیاه چاله.در یک سیاه چاله ی غیر دوار افق رویداد(سطحی)کروی است که شعاع آن برابر با شعاع شوارتز شیلد سیاه چاله است.این سطح حدی را مشخص میکند که در آن سرعت گریز یک جرم برابر با سرعت نور میشود و در نتیجه هیچ اطلاعاتی از آن نمیتواند به بیرون برسد.

منبع :

www.arzosama.com