کد خبر: 5037
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Tracking / /

منظور از ردیابی تعقیب نمودن اجرام سماوی در آسمان است.از آنجایی که زمین بدور خود می چرخد اجرام آسمانی هم در زمینه آسمان جابجا می شوند تهیه عکس از آنها مستلزم مجهز بودن تلسکوپ یا وسیله عکسبرداری به یک سیستم ردیابی شامل یک یا دو موتور و سخت افزار کامپیوتری می باشد. عکس روبرو یک سیستم ردیابی واجزای مختلف آن را نشان می دهد.