کد خبر: 5030
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Dall kirkham / DK telescope /

نوعی تلسکوپ کاسگرین که در آن آیینه اصلی دارای سطح بیضوی وآیینه ثانویه با سطح دایروی می باشد.این تلسکوپ دارای دو عدسی برای افزایش کیفیت تصویر برای نقاط دور از محور نوری هم می باشد.انحنا میدان آن کمتر از یک تلسکوپ کاسگرین کبلاسیک می باشد. نسبت کانونی این گونه تلسکوپها بزرگتر از f12 بوده یعنی از لحاظ عکاسی کند هستند.