کد خبر: 5029
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Astrograph / /

تلسکوپهایی که بطور ویژه برای عکاسی از آسمان با میدان دید زیاد طراحی شده اند.برای نمونه عکسبرداری از تعداد بسیار زیاد ستاره ها ویا کشف سیارک ودنباله دار های جدید. تلسکوپهای ریچی کریتین برای کارهای عکاسی از این گونه بسیار رایج هستند.