کد خبر: 5027
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

wedge

وج

/ / / wedge / /

نام قطعه ای که روی بدنه استقرار سمت ارتفاعی نصب شده وبکمک آن می توان بر مشکل انحنای میدان در عکاسیهای طولانی مدت آنها غلبه کرد.