کد خبر: 5024
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

finderscope

جوینده

فایندر / / / finderscope / /

تلسکوپی شکستی با بزرگنمایی واندازه عدسی شیی کم که به موازات لوله اصلی تلسکوپ وچسبیده به آن نصب می شود.بدلیل بزرگنمایی کم این تلسکوپ کمکی ،میدان دید آن بیشتر از تلسکوپ اصلی بوده ودر صورتی که عمل موازی کردن یا هم خط کردن آندو با هم بدرستی انجام شده باشد یافتن اجرام سماوی در آن ساده تر می باشد.بعد از یافتن جرم مورد نظر، آن جسم در میدان دید تلسکوپ اصلی هم دیده خواهد شد. بدلیل میدان دید کم تلسکوپها یافتن اجرام سماوی با استفاده از دست بسیار زمانبر است.