کد خبر: 5023
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

objective lens

عدسی شیی

/ / / objective lens / /

عدسی شیی ،قطعه ای شیشه ای است که در جلوی لوله تلسکوپ نصب شده وموجب همگرایی پرتوهای نوری به یک نقطه به نام نقطه کانونی می شود. کیفیت این عدسی در کیفیت کار تلسکوپ دارای بیشترین اثر بوده وقیمت یک تلسکوپ را تعیین می کند.عدسی های یک تکه دارای ابیراهی یا خطاهای زیادی مانند ابیراهی رنگی می باشد.