کد خبر: 5022
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

panorama photography

عکاسی پانوراما

/ / / panorama photography / /

عکسهای پانوراما ،عکسهایی با میدان دید زیاد بوده واز کنار هم قرار دادن آنها می توان به میدان دید 360 درجه ای از کل مناظر اطراف عکاس دست یافت.برای نمونه ،عکسهای پانوراما در پارکهای شهری