کد خبر: 5021
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Orionid meteor shower

بارش شهابی جباری

/ / / Orionid meteor shower / /

این بارش شهابی ناشی از برخورد جو زمین با ذرات باقیمانده در مدار دنباله دار هالی می باشد.زمان این بارش از اواخر مهرماه هرسال تا نیمه های آبان ماه می باشد(بیشینه در تاریخ 27 مهرماه).شهاب های این بارش با سرعت 148هزار مایل در ساعت با جو زمین برخورد می کنند.سرعت زیاد ذرات می تواند به انفجار شهابها وبر جای گذاشتن رد از آنها منجر شده وبه زیبایی بارش بیافزاید. تعداد شهابها در حدود 20تا 25 عدد در ساعت تخمین زده شده است.