کد خبر: 5010
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

مارافسای / مارگیر / / ophiuchus / serpentarius / Oph

این صورت فلکی بزرگ در اوائل مرداد ماه به بهترین وضعیت رصدی می رسد وبین صورتهای فلکی جاثی و عقرب قرار دارد.در نقشه های قدیمی  این صورت فلکی به شکل مردی ترسیم شده که ماری  را در دست دارد. این صورت فلکی بزرگ ,صورت فلکی مار یا  serpens را به دو قسمت تقسیم کرده است. سر مار یعنی serpens caput در سمت راست ودم مار یعنی serpens cauda  در سمت چپ آن قرار گرفته است.کلمه ophiuchus  در زبان یونانی به معنای مار افسای  یا حامل مار است.روشنترین ستاره های این صورت فلکی توسط بطلمیوس شماره  گذاری شده بوده  است.ستاره بارنارد که سریعترین حرکت در میان ستارگان آسمان را دارد وستاره کپلر که یک نواختر بوده که توسط کپلر رصد شده  از اجرام جالبی هستند که در محدوده این صورت فلکی قراردارند.

 

                                        در افسانه ها

 یونانیان قدیم در این صورت فلکی ، " آسکلپیوس " ( asclepios ) خداوند هنر سلامت بخشی را می دیدند ، که شیرون دانشمند اسب پیکر به او رازهای علم پزشکی را آموخته بود . " آسکلپیوس " یا " اسکولاپ " – نام امروزی آن – ماری را در دست داشت که تا به امروز هم نشانه و نمودار علم پزشکی است . او حتی قادر بود مردگان را زندگی بخشد .

هنگامی که عقرب ، شکارچی ( صورت فلکی جبار ) را نیش زد ، آسکلپیوس خواست او را از مرگ حتمی برهاند ، که این امر به هر حال موجب خشم و غضب خدای جهان زیرزمین شد . زئوس برای آرام کردن این خدا ، بالاخره آسکلپیوس را با ضربه صاعقه از پای در آورد و او را به شکل صورت فلکی به آسمان انتقال داد .


منبع افسانه: کتاب صورتهای فلکی دکتر اوبلاکر ترجمه بهروز بیضایی

 

 

 1-اجرام قابل توجه این صورت فلکی (ستاره های دوتایی ٬ستاره های متغییر ٬کهکشانها......)

2-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

3-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/oph/index.html