کد خبر: 5008
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

آفتاب پرست / / / chamaeleon / chameleon / Cha

نام یک صورت فلکی جنوبی که برای اولین بار در سال 1598 معرفی و نامگذاری گردیده است.

 

 

 

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

5.5     6.1

0.9"

 

 

EPSILON

 

6.1      6.4

0.6"

 

 

DELTA

 

4.3      12

31"

 

 

THETA

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

334.58روز

7.5     14.2

میرا

08  21

-76  21

R   CHA

کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

 

0.6'

سحابی سیاره ای

10  09

-80  52

NGC  3195

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/cha/index.html