کد خبر: 5007
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

صلیب جنوبی / chalipa / / crux / cross / Cru

نام یک صورت فلکی کوچک در نیم کره جنوبی آسمان .ستاره های اصلی این صورت فلکی را می توان در پرچمهای دو کشور استرالیا وزلاند نو مشاهده کرد.این صورت فلکی در آنجا به همان اندازه معروف است که صورت فلکی دب اکبر یا ارابه ران در نزد ما.

در ضمن محور طولی صلیب جنوبی راهنمایی است به سوی قطب جنوب آسمان ولی در قطب جنوب آسمان هیچ ستاره پرنوری مانند ستاره قطبی در نیمکره شمالی آسمان وجود ندارد. 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

4.7      9.5

27"

 

 

IOTA

 

1.6      6.7

10.6"

 

 

GAMMA

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

5.82575 روز

6.4     7.23

DCEP

12  23

-61  37

R   CRU

4.68997  "

6.2      6.92

DCEP

12  54

-58  25

S   CRU

342.6      "

10     14

میرا

12  32

-57  34

U   CRU

کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

4.2

10'

خوشه باز

12  53

-60  20

NGC  4755-jewel box cluster

6.9

5'

خوشه باز

12  42

-62  58

NGC 4609

 

400'*300'

سحابی تاریک

12  53

-63  00

CALDWELL 99-coal sack

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

۲-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/cru/index.html