کد خبر: 5002
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

شبکه / / / reticulum / net / Ret

نام یک صورت فلکی کوچک

 

 

 

 

 

 

 

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

3.4        12

48"

 

 

ALPHA

 

4.4       12.5

13.7"

 

 

EPSILON

 

6.2         8.2

4"

 

 

THETA

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

278.46 روز

6.5     14.2

میرا

04  33

-63  01

R   RET

 

1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/ret/index.html