صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Orbital perturbations
شناسه خبر : 63381396/02/18 -

اختلالات مداری

/ / / Orbital perturbations / /

ناهماهنگی واختلالاتی که در مدار ماهواره ها یا بطور کلی مدار هر جسمی که حول جسم بزرگتری در حال چرخش است بوجود می آید.در مورد ماهواره ها این اختلالات به دو صورت می باشد.

1-       اختلالات گرانشی ناشی از اثرات گرانش خورشید ماه وسیارات بزرگ منظومه شمسی و شکل خاص کره زمین وتفاوت چشم گیر آن با یک جسم ایده آل کروی

2-       اختلالات غیر گرانشی مانند اثرات ناشی از حرکت ماهواره در جو اطراف زمین(atmospheric drag)و فشار تابشی خورشید.