صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Comet 6P/d'Arrest
شناسه خبر : 62431396/02/18 -

دنباله دار ارست

/ / / Comet 6P/d'Arrest / /

 دنباله دار P/d'Arrest در سال 1854 توسط Heinrich d'Arrest کشف گردید. جالب است که اختلالات مداری موجب شده که از زمان کشفش تا‌کنون دوره تناوبی متغیر بین 6.2 تا 6.7 سال داشته باشد و در حال حاظر تقریبا هر 6.5 سال به دوستان زمینی خویش سری میزند. d'Arrest دنباله‌داری با سابقه و مهم است و در بسیاری از مطالعات قبلی و کارهای تحقیقاتی مورد برسی بوده است.تا‌کنون بارها به محدوده‌ی چشم غیر مسلح آمده و هر بار نقشی دیگر از جلوه‌های خویش را به رخ زمینیان کشانده است. بسیاری از رصدگران سالخورده برای چند بار گذر‌های مختلفش را  شاهد بوده‌اند.

منبع :سایت مجله نجوم