صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Mars Climate Orbiter
شناسه خبر : 61701396/02/18 -

مدار نوردآب وهواشناسی مریخ

/ / / Mars Climate Orbiter / /

در 11 دسامبرسال 1998 ناسا این مدار نورد را با هدف مطالعات  آب وهوا شناسی مریخ روانه آن کرد.قرار بوداین مدار نورد به تحقیقات آب وهوایی میان سیاره ای وبه جمع آوری اطلاعاتی جهت ارسال مریخ نشین قطبی (Mars Polar Lander) بپردازد.این مدار نورد بدنبال اشتباهاتی در سیستم ناوبری طی یک شیرجه به نواحی غلیظ جو مریخ در ارتفاع ۵۷کیلومتری آتش گرفته ونابود شد.


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Climate_Orbiter