صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Zenith
شناسه خبر : 61351396/02/18 -

سرسو(سمت الراس)

/ / / Zenith / /

نقطه ای روی کره سماوی که دقیقا" در بالای سر رصد کننده قراردارد یعنی ارتفاع آن 90 درجه است.

نقطه مقابل آن پاسو نام دارد.