صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Precession
شناسه خبر : 61141396/02/18 -

حرکت تقدیمی

/ / / Precession / /

یکی از حرکات ویژه محور چرخش زمین ناشی از نیروی گرانش ماه و خورشید ودیگر سیارات.محور چرخش زمین مانند یک فرفره چرخان مخروطی را طی ۲۵۷۶۵سال طی می کند.در حال حاضر محور چرخشی زمین تقریبا" در امتداد ستاره قطبی است ولی بدلیل این حرکت  چند هزار سال دیگر نمی توان از این ستاره بعنوان نشانه سمت شمال استفاده کرد.

جایگاه نقطه قطب در آسمان به علت حرکت تقدیمی محور زمین متغییر است برای مثال4000 سال قبل ستاره ثعبان، آلفای اژدها، حکم ستاره قطبی برای زمین را داشته است.

مقدار تغییرات به اندازه ۳/۵۰ ثانیه قوسی در سال یا یک درجه در هر ۶/۷۱ سال می باشد.

محور دوران زمین دارای انحرافی کوچکتر بادوره ۱۹ساله دارد که نام آن حرکت رقص محوری است.


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.crystalinks.com/precession.html