صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Herschel, (Frederick) William (1738-1822)
شناسه خبر : 60621396/02/18 -

ویلیام هرشل

/ / / Herschel, (Frederick) William (1738-1822) / /

ستاره شناس انگلیسی متولد آلمان برادر کارولین هرشل وپدر جان هرشل : او اورانوس را در سال 1781 ودوقمر آن با نامهای ابرون وتیتانیا را در سال 1787 ودوقمر زحل با نامهای میماس وانسلادوس را درسال 1789 کشف کرد.درسال 1789 با همکاری جورج سوم بزرگترین تلسکوپ آنزمان را ساخت.یک تلسکوپ نیوتونی با فاصله کانونی 12 متر وقطر آیینه 1.2 متر.او با این تلسکوپ به جستجو در تمام آسمان نیمکره شمالی آسمان پرداخت 800 ستاره دوتایی و2500 سحابی را کشف کرد.با شمارش ستاره ها در سال 1785 متوجه شد که خورشید در نزدیکی های قرصی از ستاره ها می باشد که قطر آن 5 برابر ضخامت آن می باشد.او در ابتدا بانظر توماس رایت مبنی براینکه این سحابیها کهکشانهایی خارج از کهکشان خودمان هستند موافق بود ولی بعدها  با توجه به اینکه نمی توانست آنها را ستاره تفکیک کند نظر خود را تغییر داد.

او با نظریه موجودات فرازمینی موافق بود وتصور می کرد که خورشید سیاره ای سرد وبزرگ بوده و حتی  موجوداتی نیز در آن وجود دارند.مشاهدات مریخ در دهد 1780 اورا متقاعد کرد که نواحی سفید رنگ قطبی مریخ از جنس یخ  ومناطق تیره دریا ومناطق زردرنگ هم سرزمین خشک بودند.در سال 1800 به کمک یک ترمومتر یا دماسنج ویک منشور توانست تابش مادون قرمز را کشف کند.

پسرش جان هرشل کارهای او را ادامه داد.

برای خواندن مطالب اضافی درباره خانواده هرشل به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.nabegheha.ir/daneshmandan/fa/hershel.htm