صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Radiowave
شناسه خبر : 60551396/02/18 -

امواج رادیویی

/ / / Radiowave / /

قسمتی از طیف الکترومغناطیسی با طول موجهای بلند از 10 تا1000 متر.برای مطالعه اجرام آسمانی که در طول موجهای رادیویی دارای تابش هستند(مانند کوازارها) به تلسکوپهای رادیویی احتیاج داریم.

 

برای خواندن مقاله ای کامل درباره نجوم رادیویی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.isa.ir/enc/components6.php?articleId=35