صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Compannion
شناسه خبر : 59941396/02/18 -

همدم

/ / / Compannion / /

ستاره های دوم یا سوم یا....در یک سیستم ستاره دوتایی یا چندتایی.دریک سیستم دوتایی یا چندتایی ستاره پرنورتر به عنوان ستاره اصلی وبقیه به عنوان ستاره همدم شناخته می شوند.