صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
tethys
شناسه خبر : 59751396/02/18 -

تتیس

/ / / tethys / /

از اقمار بزرگ زحل  که در سال ۱۶۸۴ توسط cassini کشف شده است. قطر آن 1050 کیلومتر قدر آن4/10 وفاصله متوسط از مرکز زحل 294700 کیلومتر است.چگالی آن به آب بسیار نزدیک است .

 

برای کسب اطلاعات درباره عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/TETHYS/target