صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Mimas
شناسه خبر : 59731396/02/18 -

میماس

/ / / Mimas / /

اولین قمر  بزرگ کشف شده زحل که درسال ۱۷۸۹ توسط ویلیام هرشل  کشف شده است قطر آن390 کیلومتر  قدر آن 1/12 وفاصله متوسط ازمرکز زحل 185600 کیلومتر  ومدت گردش نجومی آن 942/0 روز است.دهانه ای برخوردی بر سطح آن وجود دارد که قطر آن 130 کیلومتر است ودهانه هرشل نام دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای کسب اطلاعات درباره عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/MIMAS/target