صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
himalia
شناسه خبر : 59661396/02/18 -

هیمالیا

/ / / himalia / /

ششمین قمر کشف شده مشتری  که درسال ۱۹۰۴ کشف شد.قطر آن ۱۷۰ کیلومتر وفاصله متوسط آن از مرکز مشتری ۱۱۴۷۰۰۰۰ کیلومتر است.قدر آن ۵/۱۳ است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

http://www.solarviews.com/eng/himalia.htm