صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
johann bayer
شناسه خبر : 59401396/02/18 -

ژان بایر

/ / / johann bayer / /

(1625-1572)ستاره شناس آماتور آلمانی که در سال 1603 یک نقشه ستاره ای با نام Uranometria  تهیه ومنتشر کرد.در این نقشه از نشانه های حروف یونانی مانند آلفا بتا و...... برای نام گذاری ستاره های هر صورت فلکی استفاده کرده است.این نامگذاری هنوز مورد استفاده می باشد.در این روش نام گذاری ستاره پرنور صورت فلکی با نام آلفا دومین ستاره پرنور بتا وسومین ستاره گاما الی آخر.