صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Alpher Ralph Asher (1921- )
شناسه خبر : 58321396/02/18 -

آلفر رالف اشر

/ / / Alpher Ralph Asher (1921- ) / /

 

فیزیکدان آمریکایی که به دلیل کارهای نظری درباره منبع وتحولات اولیه کیهان مورد توجه است. در سال 1948 به همراه هانس‌بت و جورج گاموف نشان داد که توزیع تمام عناصر شیمیایی در نتیجه فرآیندهای ترمو هسته‌ای بعد از پدیده انفجار بزرگ توجیه پذیر هستند. این نظریه به نظریه آلفا بتا گاما معروف است. دراین نظریه  با افزودن نوکلئون به هسته هیدروژن می توان تمام عناصر جدول تناوب را ایجاد نمود. درحال حاضر می دانیم که این نظریه صحیح نمی‌باشد.