صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
universe
شناسه خبر : 57671396/02/18 -

کیهان

گیتی / جهان / / universe / /

مجموعه تمام اجرام آفریده شده در آسمانها وزمین .علم بررسی کیهان ؛کیهان شناسی یا cosmology  نامیده می شود.


برای خواندن مطالبی درباره کیهان شناسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://cosmic.persiangig.com/Cosmology.pdf

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شکل کیهان به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Shape_of_the_universe