صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Alinda
شناسه خبر : 56321396/02/18 -

آلیندا

/ / / Alinda / /

سیارک شماره 887 که از رده آمور است. این سیارک   در سال 1918 توسط ماکس ولف کشف شد.