صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
puppis
شناسه خبر : 56001396/02/18 -

صورت فلکی کشتیدم

kashti dom / / / puppis / poop / Pup

نام یک صورت فلکی در نیمکره جنوبی آسمان  که قبل از این قسمتی از صورت فلکی بزرگ کشتی آرگو بوده است.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اطلاعات تکمیلی

1-اجرام قابل توجه این صورت فلکی (ستاره های دوتایی ٬ستاره های متغییر ٬کهکشانها......)

2-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی

3-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی


برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hawastsoc.org/deepsky/pup/index.html