صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Coggia comet
شناسه خبر : 55581396/02/18 -

دنباله دار کوگیا

/ / / Coggia comet / /

یک دنباله دار با دوره طولانی که درآوریل سال 1874 توسط Jerome Eugene Coggia  از کشور فرانسه کشف شد.این دنباله دار در ژوئن همان سال با نزدیک شدن به زمین نورانی شد.در 9 ژولای به نقطه حضیض خورشیدی در فاصله 0.68 واحد نجومی رسید.سپس به فاصله 0.25 واحد نجومی از زمین وقدر آن به 0 رسید.طول دنباله آن به 60 درجه رسید.بعد از چند روز به سرعت کم نور وسپس ناپدید شد . دوره مداری آن 13700 سال است.