صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Anaxagoras
شناسه خبر : 55121396/02/18 -

آناکساگوراس

/ / / Anaxagoras / /

دهانه‌ای نسبتاً جوان با قطر 51 کیلومتر در نزدیکی قطب شمال ماه، مانند بقیه دهانه‌های جوان اطراف آن خطوط هم مرکز انفجاری دیده می‌شود. دارای یک قله مرکزی باارتفاع 300 متر می‌باشد.