صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Ammonia
شناسه خبر : 55051396/02/18 -

آمونیاک

/ / / Ammonia / /

 یکی از اولین مولکولهای بین ستاره ای که توسط ستاره‌شناسان رادیویی کشف شده است. این ماده با فرمول شیمیایی NH3 یکی از اصل‌ترین موادتشکیل دهنده جو سیارات غول‌پیکر به حساب می آید.

گازی بیرنگ است که براحتی در آب حل می شود و از آنجائیکه  شباهت‌های زیادی بین آب و آمونیاک وجود دارد چندین نظریه شکل گیری حیات برمبنای آمونیاک وجود دارد.