صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
beethhoven
شناسه خبر : 54871396/02/18 -

دهانه بتهوون

/ / / beethhoven / /

نام دهانه ای روی سطح ماه با قطر 65 کیلومتر