صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
m29
شناسه خبر : 54751396/02/18 -

ام 29

/ / / m29 / /

یک خوشه باز در صورت فلکی ماکیان (دجاجه) با اندازه ۷ دقیقه قوسی وقدر ۱/۷   .این خوشه باز کم فروغ که در دوربین دوچشمی یا تلسکوپ با بزرگنمایی کم بهتر دیده می شودحدود 80 ستاره دارد.ابرهای تیره کننده کهکشان راه شیری حدود 3 قدر از درخشندگی آن کم کرده است.

  

 

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://messier.obspm.fr/Pics/Jpg/m29mg.jpg

 

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

خوشه باز  NGC6913

7'

4000

7.1

20  23

38  32

دجاجه