صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Barnard region
شناسه خبر : 54441396/02/18 -

منطقه بارنارد

/ / / Barnard region / /

نام عارضه ای روی سطح گانیمید قمر مشتری که به افتخار امرسون بارنارد نامیده شده است.