صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Sub gaint
شناسه خبر : 54301396/02/18 -

زیر غول

/ / / Sub gaint / /

ستاره ای که مانند ستاره های غول معمولا" دارای رده طیفی K  وM بوده ولی درخشندگی آنها کمتر است.این ستاره ها از رده درخشندگی IV هستند.این ستاره ها در مسیر تحول ستاره های رشته اصلی در راه تبدیل شدن به ستارگان غول هستند.

بعد از اینکه موجودی هیدروژنی درون هسته روبه کاهش گذاشت وموجودی هلیم در هسته فزونی گرفت سوختن هیدروژن در لایه های بالای هسته آغاز می شود ولایه های بالایی شروع به انقباض می کنند.در این مرحله درخشندگی ستاره ثابت می ماند ولی دمای سطحی آن کاهش می یابد .بعد از این مرحله است که به مرور زمان ستاره وارد مرحله غولی می شود.