صفحه اصلی سایت
نسخه اصلی خبر
خبر را چاپ کن
عدم نمایش تصاویر در چاپ
Inclination
شناسه خبر : 54211396/02/18 -

کشیدگی مداری(زاویه با صفحه اصلی)

/ / / Inclination / /

یکی از پارامترهای مهم مداری اجرام در منظومه شمسی.این پارامتر زاویه بین صفحه مداری آن جرم با صفحه مرجع یعنی صفحه مداری چرخش زمین بدور خورشید بوده  و با حرف i  نشان داده می شود.در مورد ماهواره هایی که دور زمین می چرخند این زاویه بین صفحه مدار ماهواره واستوای سماوی زمین تعریف می شود.